19 มิถุนายน 2562 ผุดไอเดียแปรรูปผักตบ กลายเป็นจาน-ชามย่อยสลายได้

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/regional/715544

กรณีปัญหาผักตบชวาที่ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขไม่ให้กีดขวางการสัญจรทางน้ำ และสร้างมลภาวะให้กับแม่น้ำลำคลอง  เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำ โดยที่ผ่านมารัฐบาลต้องทุ่มเงินหลายพันล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ตามที่ปรากฏเหตุการณ์ไปแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ในเฟซบุ๊กของ “กศน.อ.ภาชี” ได้โพสต์เรื่องราวของการทำผลิตภัณฑ์โอทอปแปรรูปจากผักตบชวา สามารถทำจานชามเพื่อเป็นภาชนะใช้ได้จริง ทำให้ประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการร้านค้า ผู้นำชุมชนท้องถิ่น จากต่างจังหวัดฯเดินทางมาขอศึกษาเรียนรู้ จำนวนเกือบ 500 คน ซึ่งทาง กศน.อำเภอภาชี ได้ทำการแนะนำและสาธิตการทำจานและชามจากผักตบชวา และยังได้แนะนำผลิตภัณฑ์เส้นใยจากผักตบชวา ที่สามารถนำไปผลิตเสื้อได้จริง และมีตลาดรองรับด้วย โดยนางสาวดาธิณี ตามเติ้ง หรือครูเต้ย อายุ 37 ปี  ครู กศน.อำเภอภาชี เปิดเผยว่าสืบเนื่องมาจากการที่ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายในการกำจัดผักตบชวาตามแม่น้ำลำคลอง โดยมีผักตบชวาจำนวนมากในแม่น้ำลำคลองที่ถูกนำขึ้นมาจากน้ำ บางแห่งสามารถนำไปทำลาย บางแห่งนำไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ย และบางแห่งได้นำไปเป็นเครื่องจักสานเป็นกระเป๋า  ทาง กศน.ภาชี จึงได้คิดค้นวิธีการกำจัดผักตบชวาอีกรูปแบบ ซึ่งผักตบชวานั้นสามารถนำไปทำเป็นเส้นใยผักตบชวาได้ เนื่องจากลำต้นผักตบชวานั้นมีความเหนียวอย่างมาก เมื่อนำไปทำเป็นเส้นใยแห้งแล้ว สามารถนำไปทอเป็นผ้ายกผืน ใช้สำหรับตัดเสื้อเพื่อสวมใส่ได้จริง โดยคุณสมบัติของผ้าที่แปรรูปจากผักตบชวานั้น สามารถดูดความชื้นได้ดี สวมใส่สบายและมีความแข็งแรง และหลังจากที่ได้นำก้านของผักตบชวาไปทำเส้นใยแล้ว ก็ได้ทำเครื่องที่เรียกว่าเครื่องขึ้นรูปด้วยความร้อน ในการนำใบที่เหลือจากการทำเส้นใย มาทำจาน ซึ่งจากการทดลองสามารถที่จะใส่อาหารได้หลากหลายและที่สำคัญคือย่อยสลายได้ ตอนนี้มีหลายประเทศสนใจต้องการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก แต่ทางศูนย์ยังไม่มีกำลังการผลิตที่เพียงพอ จึงเห็นว่าอาจเป็นช่องทางให้กับประชาชนที่สนใจที่จะแปรรูปและผลิตสินค้าดังกล่าว สามารถทำเป็นธุรกิจแปรรูปส่งออกต่อไปได้ สำหรับขั้นตอนการผลิตจานนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก เพียงแต่ต้องเตรียมใบผักตบชวาใบที่แห้งแล้ว ทำการอัดขึ้นรูปบนแบบประมาณ 1 นาทีต่อหนึ่งใบ ซึ่งราคาจำหน่ายอยู่ที่ใบละ 5 บาท ในเรื่องของวัตดุดิบ หรือผักตบชวานั้นเชื่อว่าไม่มีวันหมด สามารถหาได้ตลอด ซึ่งไม่แนะนำให้ปลูก เนื่องจากจะเป็นการสร้างมลภาวะขึ้นมา ซึ่งการจัดการอบรมให้ความรู้นี้ ผู้ที่สนใจมาศึกษาก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะเครื่องขึ้นรูปมีราคาไม่แพง สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตประชาชนจะใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ง่ายมากขึ้น และจะเป็นอีกวิธีที่จะลดปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำได้ด้วย.